Gwybodaeth Iaith Gymraeg ar Wefan y Bank of England

Dan ei Gynllun Iaith Gymraeg, mae’r Bank of England (‘y Banc’) yn darparu’r wybodaeth ddilynol ar ei Wefan yn y Gymraeg.
This page was last updated 31 January 2023